Kwaliteit, tarieven en vergoedingen

De praktijk voor Oefentherapie Cesar Tiel-Passewaaij behaalt tweede en derde plaats tijdens Qualiview Zorgverlener Awards 2018.

De oefentherapiepraktijk Tiel-Passewaaij behaalde de tweede plaats in de categorie de door de klant “meest gewaardeerde oefentherapiepraktijk” en de derde plaats was voor Carola Pals in de categorie de door de klant “meest gewaardeerde therapeut”. Tijdens het feestelijke event, dat op dinsdag 26 juni 2018 plaatsvond, werd bekendgemaakt welke praktijken en zorgverleners de hoogste waarderingen kregen van hun klanten. De awards zorgden voor blije én trotse gezichten.

Kwaliteit

Om deze kwaliteit van mijn praktijk te behouden en te verbeteren richt ik mij op het volgende:

Lidmaatschap VvOCM Lidmaatschap van de beroepsvereniging, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

Kwaliteitsregister Paramedici VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen voor registratie in het landelijke Kwaliteitsregister voor Paramedici ex. Art. 34 Wet BIG.

Intercollegiale overleggroepen Intercollegiale overleggroepen in de regio West-Betuwe en Midden-Nederland om kennis en ontwikkelingen uit te wisselen.

Bij- en nascholing Om de vakkennis te blijven ontwikkelen volg ik jaarlijks bij- en nascholingscursussen.

Richtlijnen In de praktijk wordt gewerkt met de door de beroepsverenigingen ontwikkelde richtlijnen:

– ziekte van Bechterew – osteoporose – idiopatische scoliose- peripartum bekkenklachten – whiplash – urine-incontinentie/ bekkenbodemklachten – artrose heup/ knie – COPD – nek/schouderklachten – CANS (voorheen RSI) – ziekte van Parkinson – lage rugklachten

Kwaliteitsjaarverslag Vanaf 2010 wordt er elk kalenderjaar een kwaliteitsjaarverslag. Hierin worden o.a. de resultaten van het voorafgaande jaar vermeld en worden de plannen voor het komende jaar beschreven. Dit verslag wordt verstuurd naar het ministerie van volksgezondheid welzijn en sport (VWS) en de VvOCM.

Praktijk met Zorg De cliënten hebben de praktijk het afgelopen jaar gewaardeerd en daar is een mooi eindresultaat uitgekomen.

Vergoedingen

Patiënten onder de 18 jaar, zonder chronische indicatie krijgen 18 behandelingen per jaar vergoed uit de basis verzekering. Het aantal behandelingen daarna, dat uit de aanvullende verzekering vergoed wordt is afhankelijk van het gekozen pakket.

Patiënten boven de 18 jaar, met een chronische indicatie krijgen vanaf de tiende behandeling 100% vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 9 door u gekozen behandelingen worden meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Patiënten boven de 18 jaar, zonder chronische idicatie krijgen de behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekeringen, afhankelijk van het door u gekozen aanvullend pakket.

Controleert u voor aanvang van de behandeling de polis van uw verzekering. Neemt u bij de eerste behandeling uw verzekeringspas mee. Behandelingen worden vergoed conform de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. De oefentherapeuten Cesar hebben met alle zorgverzekeraars een contract.

Voor behandelingen die niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, heeft de therapeut het recht de patiënt of cliënt het wettelijk vastgestelde verzuimtarief in rekening te brengen. Afzegging van een behandelafspraak op maandag dient de vrijdag voorafgaand aan de betreffende maandag uiterlijk om 18.00 uur te zijn geschied, anders zal deze in rekening worden gebracht.

Tarievenlijst 2020 OEFENTHERAPIE CESAR Tiel-Passewaaij

Naam praktijkhoudster: Carola Pals

Ingangsdatum tarievenlijst: 01-01-2020

Reguliere behandeling 30 minuten € 35,00

Bekkenoefentherapie € 45,00

Toeslag voor aan huis behandeling 30 minuten + reistijd € 17,50

Screening 10 minuten € 15,00

Screening, intake en onderzoek (DTO) € 50,00

Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00

Telefonisch consult € 15,00

Verzuimtarief reguliere behandeling € 25,00

Direct betalen in de praktijk NB.: Indien u nieuw onder behandeling komt en uw behandelingen zijn al op, of u bent niet aanvullend verzekerd werk ik vanaf dit moment met direct betalen in de praktijk. Er is een pin apparaat in de praktijk en u rekent direct de kosten van de behandeling af. Ook als u een attribuut aanschaft, kunt u dit direct afrekenen.

Indien u kiest voor betalen via factuur zullen er vanaf nu kosten in rekening gebracht worden van 1,- per behandeling. (Let op: alleen voor nieuwe patiënten in de praktijk)