Individueel Algemeen

Oefentherapie is zeer geschikt voor mensen met een verhoogde kans op klachten aan het bewegingsapparaat. Door bewust om te gaan met houding en beweging kunnen klachten verminderen of worden voorkomen. Zo kunnen bijvoorbeeld, zwangeren, opgroeiende kinderen met houdingsproblemen of sensomotorische problemen, ouderen met bijvoorbeeld diabetes of osteoporose,volwassenen met zwaar fysieke arbeid of veel repeterend werk (bv bouwvakkers, chauffeurs, verpleegkundigen, kappers en beeldschermwerkers),baat hebben bij oefentherapie.

Door zo optimaal mogelijk het lichaam te gebruiken kunnen de klachten sterk verminderen of helemaal overgaan.

Verder onderzoekt en behandelt de oefentherapeut:

– Houdings en bewegingsklachten

– Orthopedische aandoeningen

– Ademtechniek verbetering en ontspanning

– Arm, nek en schouderklachten

– Neurologische aandoeningen

– Rug en bekkenklachten

– Heup, knie en voetklachten

– Preventie en bestrijding van beroepsklachten

– Hoofdpijn en spanningsklachten

– Achterblijvende motorische ontwikkeling bij kinderen

– Reumatische aandoeningen

Kom in contact of maak een afspraak

Bevallingscursus

Individueel

Wilt u liever niet in een groep, of op het laatst toch nog een cursus bevallen volgen? Dan is de Bevallingscursus individueel wellicht iets voor u!

Er zal aandacht besteedt worden aan:

– De functie van de bekkenbodem

– Ademhalings- en ontspanningsoefeningen

– Houdingen voor het opvangen van weeën

– Perstechnieken en pershoudingen

– Coaching/begeleiding door de partner

– Extra informatie via email, indien gewenst.

Zijn er persoonlijke wensen rond de begeleiding van zwangerschap en bevalling, dan kunt u dat aangegeven en wordt het programma aangepast.

Bijvoorbeeld: – Houdings en bewegings adviezen – evt. lichamelijke klachten kunnen besproken worden.

U kunt de kosten evt. declareren bij uw zorgverzekeraar, indien u daarvoor aanvullend verzekerd bent.

Klachten en problemen Specifieke klachten en problemen die tijdens een zwangerschap voorkomen zijn bekkenklachten, lage rugklachten, bekkenbodemklachten, stress gerelateerde klachten met betrekking tot de zwangerschap, complexe lichamelijke klachten en complexe psychische problematiek.

Kom in contact of maak een afspraak

Groepsbehandelingen

‘Zwangeren in Beweging’

Dit programma biedt een gevarieerd beweegprogramma voor zwangeren, afgewisseld met informatieve en gezellige thema-avonden. Deze thema-avonden gaan vooral over gezonde voeding, ademhaling- en ontspanningsoefeningen tijdens de ontsluitings- en persfase, mentaal welzijn, overgang naar het ouderschap, maar er zal ook een bezoek aan het zwembad worden gebracht en bij voldoende interesse zullen er kookworkshops worden georganiseerd.

Het beweegprogramma is een aanvulling op de bestaande zwangerschapscursussen in de regio en heeft als doel het bevorderen van de zowel de fysieke, als mentale fitheid van zwangeren, ter voorbereiding op de bevalling, een beter herstel na de bevalling en de overgang naar het ouderschap.

Zwangeren in Beweging is een initiatief van Verloskundig Centrum Tiel, in samenwerking met verschillende zorgprofessionals zoals Diëtistenpraktijk Becks&Havers, Sport- en gezondheidscentrum Body-Dynamics van Tenny van den Berg, Gezin in Balans orthopedagoog Karlijn Arntz en Bekkenoefentherapie Tiel-Passewaaij, maar ook GGD Gelderland-Zuid en Gemeente Tiel.

De Bekkenoefentherapeut verzorgt 3 workshops: – informatieavond over de bekkenbodem, – informatieavond over de ontsluitingsfase – informatieavond over de persfase.

Kom in contact of maak een afspraak